Vides monitorings

 

Piedāvājam visu veidu vides monitoringa darbus. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietās, ražošanas objektos, atkritumu poligonos, naftas bāzēs un degvielas uzpildes stacijās veicam:

  • pazemes ūdens monitoringa aku tīklu ierīkošanu

  • pazemes ūdens monitoringu

  • virszemes ūdens monitoringu

  • augsnes un grunts monitoringu

  • dzeramā ūdens monitoringu

  • notekūdeņu monitoringu

  • gaisa kvalitātes monitoringu