Klienti

 

SIA "Virides" klienti ir pozitīvi domājoši, uz rezultātu orientēti, lieli un mazi uzņēmumi un privātpersonas, pašvaldības, valsts un pašvaldību uzņēmumi. Tie ir klienti, kam nepieciešama augsta kvalitāte un saprātīgas izmaksas.