Ģeoekoloģiskā izpēte

 

Mūsu speciālisti veic dažādu veidu ģeoekoloģiskās izpētes, kas sevī var ietvert:

  • kopējo vides kvalitātes novērtējumu

  • augsnes un grunts kvalitātes novērtējumu

  • augsnes un grunts piesārņojuma izpēti

  • pazemes ūdeņu kvalitātes novērtējumu

  • pazemes ūdeņu piesārņojuma izpēti

  • virszemes ūdeņu kvalitātes novērtējumu

  • virszemes ūdeņu piesārņojuma izpēti

  • pirms sanācijas izpēti

  • gaisa kvalitātes novērtējumu